1-3 DANA – 150,00 kn / 20 € PO DANU
OD 4 DANA na više – 135,00 kn / 18 € PO DANU

DNEVNI BORAVAK „VRTIĆ“: CIJENA PO DOGOVORU

KUPANJE I ČEŠLJANJE:

MALI PSI – 100,00 kn
SREDNJI PSI – 150,00 kn
VELIKI PSI – 200,00 kn
RAŠČEŠLJANJE – 70,00 kn/h

*U cijenu nije uračunata hrana za psa