SMJEŠTAJ ZA PSE:

  • 1-3 DANA – 25€ PO DANU
  • 4-15 DANA – 20€ PO DANU
  • 15-30 DANA – 18€ PO DANU

DNEVNI BORAVAK „VRTIĆ“

  • 15€ PO DANU

KUPANJE I ČEŠLJANJE PO DOGOVORU.

MALI PSI – 100,00 kn
SREDNJI PSI – 150,00 kn
VELIKI PSI – 200,00 kn
RAŠČEŠLJANJE – 70,00 kn/h

*U cijenu boravka, nije uračunata hrana za psa.