SMJEŠTAJ ZA PSE:

  • do 15 DANA – 20€ PO DANU
  • 15-30 DANA – 18€ PO DANU

DNEVNI BORAVAK „VRTIĆ“

  • 15€ PO DANU

KUPANJE I ČEŠLJANJE – PO DOGOVORU.

*U cijenu boravka, nije uračunata hrana za psa.