SMJEŠTAJ ZA PSE:

  • <15 DANA – 25€ PO DANU
  • >15 DANA – 20€ PO DANU

DNEVNI BORAVAK „VRTIĆ“

  • 18€ PO DANU

KUPANJE I ČEŠLJANJE – PO DOGOVORU.

*U cijenu boravka, nije uračunata hrana za psa.